Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

Publicare (ziar/site), înregistrare și afişare la primăria Hida si la sediul titularului în data de 23.03.2018

S.C. SENTOSA IMPEX S.R.L titular al proiectului UNITATE MANIPULARE ȘI TRANȘARE CARNE VÂNAT SĂLBATIC

anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvată, pentru proiectul:

UNITATE MANIPULARE ȘI TRANȘARE CARNE VÂNAT SĂLBATIC
propus a fi amplasat în com. Hida, sat Hida, str. Stadionului, nr. 33

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Sălaj din mun. Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, în zilele de luni până joi între orele 08:30 – 16:00 si vineri între orele 7:00 – 15:00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmsj.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 27.03.2018.

Postat în la data de de .