Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

Publicare (ziar/site), înregistrare și afişare la primăria Galati

SC SENTOSA IMPEX SRL cu sediul in loc. Hida nr. 286 jud. Salaj, CUI RO13219631, J31/115/2000, titular al proiectului Construire 2 Hale Depozitare , anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fară evaluarea impactului asupra mediului de către A.P.M. Galaţi. în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul

Construire 2 Hale Depozitare , propus a fi amplasat în localitatea Galati sector Tirighina, Tarlaua 176, parcela 7, nr. carte funciara 100524, nr. cadastral 16806.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Galaţi, str. Regiment II Siret. nr. 2, in zilele de luni-joi între orele 08.30-16.00 şi vineri între orele 08.30-13.30, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgl.anpm.ro la: Reglementări -> Acordul de mediu ->Proiect decizie etapă de incadrare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anuntului pe pagina de internet a APM Galati.

Postat în la data de de .