SC Sentosa Impex SRL – Distribuitor national

Prin prezenta , SC SENTOSA IMPEX SRL, avand propria retea de distributie nationala formata din: o forta de vanzare de peste 100 de agenti de vanzari cu experienta in domeniu, 40 de depozite de produse finite si marfuri, peste 100 de autoutilitare si autoturisme, cu o experienta de peste 14 ani in domeniu, cautam firma producatoare colaboratoare pentru a-i realiza distributia nationala a produselor.

Certificat privind reducerea emisilor de GES*

SC SENTOSA IMPEX SRL a contribuit in anul 2013 la o reducere a emisiilor de Gaze cu Efect de Sera de 160,71 tone CO2eq, cantitate echivalenta cu emisiile genarate de un autoturism care ar parcurge 595.222 km

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

Publicare (ziar/site), înregistrare și afişare la primăria Galati

SC SENTOSA IMPEX SRL cu sediul in loc. Hida nr. 286 jud. Salaj, CUI RO13219631, J31/115/2000, titular al proiectului Construire 2 Hale Depozitare , anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fară evaluarea impactului asupra mediului de către A.P.M. Galaţi. în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul

Construire 2 Hale Depozitare , propus a fi amplasat în localitatea Galati sector Tirighina, Tarlaua 176, parcela 7, nr. carte funciara 100524, nr. cadastral 16806.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Galaţi, str. Regiment II Siret. nr. 2, in zilele de luni-joi între orele 08.30-16.00 şi vineri între orele 08.30-13.30, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgl.anpm.ro la: Reglementări -> Acordul de mediu ->Proiect decizie etapă de incadrare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anuntului pe pagina de internet a APM Galati.