SC Sentosa Impex SRL – Distribuitor national

Prin prezenta , SC SENTOSA IMPEX SRL, avand propria retea de distributie nationala formata din: o forta de vanzare de peste 100 de agenti de vanzari cu experienta in domeniu, 40 de depozite de produse finite si marfuri, peste 100 de autoutilitare si autoturisme, cu o experienta de peste 14 ani in domeniu, cautam firma producatoare colaboratoare pentru a-i realiza distributia nationala a produselor.

Certificat privind reducerea emisilor de GES*

SC SENTOSA IMPEX SRL a contribuit in anul 2013 la o reducere a emisiilor de Gaze cu Efect de Sera de 160,71 tone CO2eq, cantitate echivalenta cu emisiile genarate de un autoturism care ar parcurge 595.222 km

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

Publicare (ziar/site), înregistrare și afişare la primăria Hida si la sediul titularului în data de 23.03.2018

S.C. SENTOSA IMPEX S.R.L titular al proiectului UNITATE MANIPULARE ȘI TRANȘARE CARNE VÂNAT SĂLBATIC

anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvată, pentru proiectul:

UNITATE MANIPULARE ȘI TRANȘARE CARNE VÂNAT SĂLBATIC
propus a fi amplasat în com. Hida, sat Hida, str. Stadionului, nr. 33

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Sălaj din mun. Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, în zilele de luni până joi între orele 08:30 – 16:00 si vineri între orele 7:00 – 15:00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmsj.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 27.03.2018.