Spuma poliuretanică pistol 750 ml

28.41 lei

Descriere

Spuma Poliuretanică Sentosa pentru Pistol este o mixtură prepolimerizată cu uscare în condiții de umiditate, ambalată într-un tub sub presiune. Spuma este un bun izolator termic și fonic și are excelente proprietăți adezive. Aderă bine la majoritatea materialelor de construcție, cu excepția teflonului, polietilenei și suprafeșelor din silicon. Este sensibilă la raze UV și la bătaia directă a soarelui. Spuma este folosită pentru instalarea ușilor și ferestrelor, izolarea și fixarea țevilor, umplerea rosturilor, fixarea lambriurilor și a țiglei și izolarea termică. Specificații tehnice: Temperatura aerului pe perioada aplicării +5°C – +30°C, cele mai bune rezultate fiind la o temperatură a aerului de +26°C. Teperatura recipientului pe perioada aplicării +5°C – + 25°C, cele mai bune rezultate fiind la o temperatură a recipientului de +20°C. Aplicare: Suprafețele trebuie curățate de praf, de particule neaderente și de ulei (grăsimi) înainte ca spuma să fie aplicată. 1. Umeziți suprafața înainte de utilizare. 2. Agitați bine produsul înainte de utilizare. 3. Conectați tubul la pistolul de aplicat spumă. 4. Aplicați spuma. 5. După întărire îndepărtați spuma în exces. Spuma neuscată se poate curăța cu acetonă, spuma întărităpoate fi îndepărtată doar mecanic. Spuma uscată se poate vopsi. IMPORTANT Recipientul trebuie depozitat și transportat în poziție verticală. A se păstra într-un spațiu uscat și răcoros, la temperaturi între +5°C si +30°C. A nu se depozita la temperaturi de peste 50°C sau în bătaia directă a soarelui. Conţine izocianaţi. A se vedea informaţiile furnizate de producător. H302/H332 – Nociv în caz de înghiţire sau inhalare. H351 – Susceptibil de a provoca cancer. H319 – Provoacă o iritare gravă a ochilor. H223 – Aerosol inflamabil. H362 – Poate provoca efecte dăunătoare asupra copiilor hrăniţi cu lapte matern. H334 – Poate provoca simptome de alergie sau astm sau dificultăţi de respiraţie în caz de inhalare. H315 – Provoacă iritarea pielii. H317 – Poate provoca o reacţie alergică a pielii. H373 – Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată. H335 – Poate provoca iritarea căilor respiratorii.
Advertisment: P101 – Dacă este necesară consultarea medicului, ţineţi la îndemână recipientul sau eticheta produsului. P102 – A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P103 – Citiţi eticheta înainte de utilizare. P302/P352 – ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălaţi cu multă apă şi săpun. P304/P340 – ÎN CAZ DE INHALARE: Transportaţi victima la aer liber şi menţineţi-o în stare de repaus într-o poziţie confortabilă pentru respiraţie. P305/P351/P338 – ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiţi cu atenţie cu apă, timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi. P501: Aruncaţi conţinutul/recipientul în conformitate cu legislaţia curentă privind tratarea deşeurilor. Recipient sub presiune: protejaţi împotriva luminii solare şi nu expuneţi la temperaturi peste 50°C. Nu perforaţi sau ardeţi, chiar şi după utilizare. Nu pulverizaţi spre o flacără deschisă sau orice material incandescent. A se feri de surse de aprindere – Fumatul interzis. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. EUH204 – Conţine izocianaţi. Poate provoca o reacţie alergică.

Informații suplimentare

Tip

Cantitate